Pages

Friday, October 14, 2011

Refleksi Kendiri Khidmat Masyarakat BIG PISMP Sem 2 Julai 2011


Bersyukur kepada Tuhan kerana saya diberi peluang untuk mengikut program khidmat masyarakat bersempena dengan kursus Bina Insan Guru (BIG) yang telah dilaksanakan di SMK Wira Penrissen pada 30 Julai 2011 yang lepas. Sebenarnya saya sentiasa menanti-nantikan khidmat masyarakat ini sepanjang semester ini, selepas saya mengikuti perkhemahan BIG pada semester yang lepas kerana saya percaya bahawa ia akan memberikan satu pengalaman yang luar biasa dan mendalam bagi saya. Saya berasa begitu bersyukur dan sangat gembira selepas menjalankan program khidmat masyarakat ini. Banyak pengalaman, kebaikan, dan manfaat yang telah saya dapat dan perolehi daripada aktiviti ini.
Pertama sekali, saya sedar bahawa guru dan pentadbir sekolah haruslah sentiasa prihatin dan mencuba untuk memenuhi keperluan fisiologi murid-muridnya. Hal ini demikian kerana pada hari tersebut kami dikehendaki untuk berkumpul di perkarangan TAZA seawal pukul 7 pagi. Oleh itu saya telah bergegas ke situ tanpa memakan sarapan pagi. Namun, apa yang saya berasa terharu ialah pihak pengurusan program khidmat masyarakat ini begitu prihatin dan peka akan keadaan kami dengan menyediakan sarapan pagi untuk kami. Sememangnya penyediaan sarapan pagi tersebut memberikan satu iktibar kepada saya bahawa sebagai seorang guru, kita harus sentiasa memikirkan keperluan-keperluan fisiologi murid, termasuklah makanan dan minuman. Menurut Abraham Maslow (1943), keperluan fisiologi dan keperluan psikologi perlu dipenuhi agar seseorang itu bermotivasi untuk mengembangkan potensi diri, belajar perkara baharu, memanipulasikankeupayaan diri sepenuhnya serta berjaya mencabar diri untuk melakukan yang terbaik. Daripada insiden ini, ia memberikan iktibar kepada saya bahawa apabila saya menjadi seorang guru kelak, saya harus mengambil berat keperluan fisiologi murid saya agar mereka dapat belajar dalam keadaan yang selesa dan kondusif. Penyediaan makanan sarapan pada pagi tersebut diibaratkan suntikan semangat yang kental bagi saya untuk melakukan yang terbaik pada hari tersebut.
Selain itu, saya juga mempelajari bahawa sebagai seorang guru yang dedikasi dan sanggup berkorban untuk murid, kita haruslah melakukan apa-apa sahaja yang diamanahkan untuk memastikan kejayaan dan masa depan murid-murid kita. Hal ini demikian kerana apabila kami sampai ke destinasi kami, iaitu SMK Wira Penrissen, Kami telah dibahagikan kepada 3 kumpulan. Kumpulan yang pertama ditugaskan untuk melukis dan mewarna mural pada dinding, kumpulan yang kedua ditugaskan untuk menghiasi dewan sekolah tersebut, dan kumpulan yang ketiga diberi tugas merumput dan membunga, serta melakukan kerja-kerja khas seperti membuat jalan raya sekolah dan sebagainya. Saya berasa sangat terharu apabila semua peserta termasuk saya menerima apa-apa kerja yang diamanahkan kepada kami pada kami tanpa sebarang rungutan. Keadaan ini telah memberikan satu idea kepada saya bahawa sebagai seorang guru yang sanggup berkhidmat untuk masyarakat, kita tidak patut memilih kerja-kerja yang semata-mata untuk tujuan kesenangan diri-sendiri sahaja. Sebaliknya, kita harus berkorban apa jua, sama ada masa, tenaga, jiwa raga, dan sebagainya untuk kebaikan dan masa depan murid dan sekolah kita. Secara peribadi, saya dan rakan-rakan sekelas saya diketegorikan dalam kumpulan tiga pada hari tersebut. Namun, kami tetap memberikan bantuan kepada kumpulan satu dan kumpulan dua apabila mereka memerlukan bantuan kami. Situasi ini juga menyedarkan saya bahawa sebagai seorang manusia yang hidup dalam kumpulan dan kelompok, kita harus memberikan bantuan dan pertolongan kepada mereka yang memerlukan bantuan kami, tanpa mengira kaum, bangsa dan ras.
Memandangkan kami ditugaskan untuk merumput dan membunga serta melakukan kerja-kerja khas sekitar makmal sains sekolah tersebut, maka kami telah membahagikan kami kepada beberapa kumpulan kecil untuk menjalankan tugas kami. Daripada peristiwa ini, saya mempelajari bahawa pengurusan masa dan sumber tenaga adalah amat penting bagi memastikan semua kerja yang diamanahkan dapat disiapkan pada masa yang telah ditetapkan pada kadar yang efektif dan optimum. Kami juga tidak memberikan apa-apa bantahan mengenai posisi pembahagian tugas kerana kami bersepakat bahawa kita harus melakukan apa-apa sahaja dengan sedaya upaya dalam apa jua bidang kerja. Selepas kami membahagikan kerja kami, maka kami pun mula menjalankan tugas kami seperti yang telah diamanahkan.
Semasa menjalankan tugas, kami sentiasa membantu dan menolong antara satu sama lain demi memastikan kerja kami dapat disiapkan pada masa yang telah ditetapkan. Saya sedar bahawa kerjasama dan toleransi sesama rakan sebaya adalah sangat penting bagi mewujudkan persekitaran dan suasana sekolah yang selesa dan kondusif. Ia juga penting bagi memastikan sebarang pertenglikahan dan persengketaan dapat dielakkan bagi melahirkan alam persekitaran yang sejahtera dan harmoni. Kesannya, kami berjaya menyiapkan segala tugas yang diamanahkan kepada kami dalam keadaan suasana yang riang dan gembira. Jadi, jelaslah di sini bahawa program khidmat masyarakat ini secara langsung akan dapat merapatkan hubungan silaturahim antara ahli-ahli kelas kami dan menyebabkan ikatan persahabatan kami menjadi lebih akrab dan kukuh.
Bukan itu sahaja, program ini juga secara tidak langsung dapat membantu kami mengenali rakan-rakan yang berasal dari kumpulan dan bangsa yang lain. Hal ini demikian kerana kami telah pergi ke sekolah tersebut untuk menjalankan program kidmat masyarakat bersama-sama dengan kumpulan yang lain, iaitu PISMP BM Ambilan Januari 2011 dan PISMP PK (BM) Ambilan Januari 2011. Saya sedar dan mengaku bahawa biasanya kumpulan kami yang terdiri daripada semua guru pelatih berbangsa Cina kurang bergaul dengan kumpulan-kumpulan lain, lebih-lebih lagi guru-guru pelatih yang berbangsa lain disebabkan oleh kursus pengajian dan masa kuliah yang tidak sama. Namun, pada program khidmat masyarakat ini, kami berasa bertuah kerana berpeluang bergaul dan berkongsi pendapat dengan mereka yang berasal kumpulan-kumpulan yang dinyatakan di atas. Daripada pergaulan dengan guru-guru pelatih yang berasal dari kumpulan lain sepanjang program khidmat masyarakat ini, kami berpeluang untuk memahami dengan lebih mendalam mengenali masalah yang dihadapi, amalan budaya dan tradisi mereka, cara pergaulan mereka dalam kumpulan mereka dan sebagainya. Walaupun masa pergaulan kami dengan kumpulan-kumpulan lain hanyalah selama setengah hari sahaja, namun kami berharap agar kami dapat bersama dengan kumpulan mereka lagi dalam program khidmat masyarakat yang akan diadakan pada masa yang akan datang.
Selain daripada menjalankan tugas-tugas yang diamanahkan kapada kami dalam kumpulan tiga, kami juga pergi meninjau dan memberikan bantuan kepada kumpulan-kumpulan yang lain sekiranya perlu. Sebagai contoh, kami telah pergi meninjau kumpulan satu yang menjalankan tugas menghiasi dewan pada sekolah tersebut. Daripada pemerhatian kami berdasarkan kerja-kerja yang dilakukan oleh ahli-ahli kumpulan tersebut, saya sedar bahawa sebagai seorang guru yang serba boleh, kita haruslah mempunyai unsur-unsur kekreativiti dan inovasi dalam menjalankan rutin tugas kita. Hal ini demikian kerana kumpulan tersebut telah menghiasi dewan sekolah tersebut dengan begitu kreatif sekali, sehingga dewan tersebut nampak berbeza dan cantik sekali juga berbanding dengan keadaan asal dewan. Ini menyedarkan saya bahawa kekreativitian ini adalah begitu penting sekali, khususnya bagi kita yang akan bergelar guru pada masa depan. Hal ini demikian kerana kita perlu kreatif dalam merancang set induksi, merancang pelan mengajar, merancang aktiviti-aktiviti yang akan dijalankan sepanjang P&P, mereka kertas soalan, mengendalikan projek-projek kelas, dan banyak lagi. Tanpa unsur kreatif, murid-murid akan berasa bosan dan kesannya, mereka tidak dapat menerima dan menerap apa yang hendak kita sampaikan. Oleh itu, mula dari sekarang, saya akan cuba mencungkil potensi kreativiti yang terpendam dalam diri saya agar saya dapat menjalankan rutin tugas saya dengan kreatif, lancar dan sempurna pada masa depan kelak.
Selain itu, kumpulan kami juga berpeluang meninjau kumpulan dua yang ditugaskan untuk melukis dan mewarna mural sekolah pada dinding sekolah tersebut. Kumpulan tersebut melukis dan mewarna mural sekolah di sekitar pagar sekolah tersebut. Berdasarkan pemerhatian kami, saya dan rakan-rakan kumpulan kami sedar bahawa iklim atau budaya sekolah dan bilik darjah yang selesa, enak dipandang, dan kondusif akan dapat menggalakkan motivasi seseorang murid untuk belajar. Bayangkan apabila seseorang murid belajar di sebuah sekolah yang penuh dengan mural sekolah yang begitu cantik, selesa dilihat dan selesa tanpa sebarang kerosakan dan kekotoran, semangat murid tersebut untuk belajar di sekolah tersebut pastinya akan meningkat mendadak dan berkobar-kobar untuk mempelajari sesuatu yang baharu daripada guru-guru mereka. Jadi, jelaslah di sini bahawa persekitaran sekolah adalah amat penting bagi memotivasikan seseorang murid untuk belajar dan melakukan yang terbaik dalam pelajaran mereka.
Di samping itu, saya juga telah mendapat satu pengajaran yang sangat bermakna dan penting melalui program khidmat masyarakat ini, iaitu bersosial dengan orang lain akan memudahkan kita dalam masyarakat. Hal ini demikian kerana kita sebagai manusia tidak dapat hidup tanpa kawan, memandangkan manusia merupakan golongan yang hidup secara berkumpulan, berorganisasi, dan bersosial. Dengan kata lain, kita perlu berinteraksi dengan orang lain. Dengan cara komunikasi yang sesuai, kita akan mendapat banyak kawan yang dapat berkongsi masalah dan mendapatkan bantuan yang dapat membantu kita menyelesaikan masalah kita. Dengan mengambil contoh khidmat masyarakat pada kali ini, saya berpeluang untuk berinteraksi dan berbual-bual dengan Penolong kanan Hal-Ehwal Muris, guru kaunseling, dan juga guru-guru yang terlibat dalam program khidmat masyarakat pada hari tersebut. Daripada interaksi dan perbualan kami, saya telah mengetahui tentang suka dan duka sebagai sebagai seorang guru, masalah-masalah yang akan dan sering dihadapi oleh seorang guru, khususnya guru baharu yang baru menamatkan pengajian dari institut pendidikan guru, keadaan sekolah tersebut, cara-cara mengawal murid di sekolah dan banyak lagi. Semua maklumat atau informasi yang saya peroleh sepanjang interaksi tersebut adalah amat penting untuk saya jadikan sebagai panduan suluh api pada masa hadapan. Oleh itu, jelaslah di sini bahawa sosial yang aktif adalah sangat penting bagi memastikan kita dapat bergaul dan berkomunikasi dengan orang lain dengan baik. Malah, saya juga percaya bahawa sebagai seorang guru, kita haruslah berani berhadapan dengan masyarakat demi menjalinkan perhubungan yang harmoni dan baik dengan mereka. Contohnya, jikalau saya tidak berani bertegur sapa atau memberikan salam dengan guru-guru di sekolah tersebut, mustahil saya akan dapat mendapatkan maklumat atau infomasi seperti yang dinyatakan di atas.
Sehubungan dengan itu, saya ingin merakamkan setinggi-tinggi penghargaan kepada pihak Institut Pendidikan Guru (IPG) Kampus Batu Lintang kerana menyediakan program khidmat masyarakat ini bersempena dengan kursus Bina Insan Guru untuk mengisi masa lapang kami dan juga untuk melatih kami untuk menjadi seorang guru yang sentiasa tabah menghadapi cabaran, berani menghadapi segala masalah dan meningkatkan semangat kami untuk bertekad menjadi seorang guru yang dedikasi dan cinta akan pekerjaannya. Selain itu, saya juga ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada Encik Micheal Tarang Jelaming, Penyelaras program khidmat masyarakat ketua Siri 3 Tahun 2011 kerana sentiasa membantu kami sepanjang program khidmat masyarakat ini. Ucapan terima kasih juga tidak lupa ditujukan kepada Encik Tan Ming Tang, tutor kumpulan kami kerana datang ke SMK Wira Penrisen untuk mengambil berat, membimbing, membantu dan menolong kami. Saya yakin bahawa tanpa usaha dan kerjasama daripada semua pihak, mustahil segala aktiviti yang dirancang bersempena dengan program khidmat masyarakat ini dapat dijalankan dengan lancar dan sempurna.
Jadi ternyata di sini bahawa banyak manfaat yang saya dapat daripada semua aktiviti yang dijalankan sepanjang khidmat masyarakat ini. Semua pengalaman dan pengetahuan yang saya dapat saya aplikasikan agar menjadi seorang guru yang lebih jitu dan serba boleh. Diharapkan agar aktiviti seperti ini dijalankan pada masa yang akan datang. Terima kasih sekali lagi kerana memberikan peluang kepada saya untuk menyertai aktiviti ini.
            Secara keseluruhannya, program khidmat masyarakat ini dijalankan dengan lancar dan juga telah menepati matlamatnya untuk membentuk insan guru yang sempurna. Ini merupakan kaedah yang baik untuk membentuk insan guru yang berakhlak mulia, mempunyai semangat juang yang tinggi, dapat menyesuaikan diri dalam apa-apa jua keadaan, dan juga dapat mengatasi sebarang cabaran atau rintangan, lantas melahirkan guru yang seimbang. Program ini juga akan dapat memberi pendedahan kepada guru pelatih agar sentiasa bersedia untuk mendidik anak bangsa walau di mana mereka akan ditempatkan kelak. Bukan itu sahaja, diharapkan program ini turut akan menyediakan mental dan rohani guru pelatih agar mereka akan bersedia untuk berkhidmat dan berbakti kepada negara. Akhir kata, saya berasa seronok dan bersemangat selepas menyertai program khidmat masyarakat ini. Diharapkan agar aktiviti ini akan dijalankan setiap tahun. 

ctk@copyright 2011

No comments:

Post a Comment